Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Dla rodziców

Zebrania z rodzicami :

ogólne : 06. września 2019 r.

klasowe: 13 września  2019 r.; 10 stycznia 2020 r.; 05 czerwca 2020 r.;

konsultacje: wrzesień 2019 r.; kwiecień 2020 r.