Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Historia

25 września 1963 roku z inicjatywy TPD powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Do lutego 1964 roku zarejestrowano w nim 152 dzieci upośledzonych umysłowo. Ich rodzice podjęli starania o utworzenie szkoły. 14 kwietnia 1964 roku utworzono Szkołę Podstawową Specjalną nr 177 wraz z pierwszym w Polsce Państwowym Zakładem Wychowawczym nr 7, który rozpoczął działalność z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 1964/1965. W skład PZW nr 7 wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 oraz internat, który dawał możliwość pobierania nauki i zapewniał pełną opiekę dzieciom spoza Łodzi, oraz wychowankom z trudną sytuacją rodzinną. Do 1970 roku PZW nr 7 mieścił się przy ulicy Wólczańskiej 51, następnie placówkę przeniesiono do obecnej siedziby przy ulicy Tkackiej 34/36.
W 1984 roku placówce nadano nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3.

Patron

dr Henryk Jordan(1842 - 1907)
Lekarz (ginekolog i położnik), pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, twórca kierunku wychowawczego zwanego nurtem jordanowskim. Profesor medycyny UJ, poseł. Popularyzator gier sportowych i sportu wśród młodzieży. Postulował obowiązkowe wprowadzenie gimnastyki do szkół. W 1888 roku zaczął organizować w Krakowie Park Miejski (obecnie Park Jordana) - pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie publiczny ogród gier i zabaw dla młodzieży (otwarty w 1889 roku).