Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Kalendarium

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 - 31 grudnia 2019 r.

FERIE ZIMOWE
13 - 26 stycznia 2020 r.

KONIEC I PÓŁROCZA
21 stycznia 2020 r.

REKOLEKCJE
kwiecień 2020 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
9  -  14 kwietnia 2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
26 czerwca 2020 r.

FERIE LETNIE
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.