Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

SUCURS

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „Sucurs” zostało zarejestrowane w kwietniu 2005 roku. Organizacja zostało utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego nr 3  w Łodzi (SOSW nr 3) i to właśnie potrzeby jego uczniów oraz wychowanków od początku określały kierunek naszej działalności. Wszystkie działania skierowane są przede wszystkim do społeczności SOSW nr 3 i ich rodzin.

Obecnie do Stowarzyszenia należy blisko 35 osób, z których większość stanowią nauczyciele i wychowawcy Ośrodka oraz rodzice naszych uczniów i absolwentów. Stały, bliski i często bardzo emocjonalny kontakt z osobami niepełnosprawnymi sprawia, że członkowie naszego Stowarzyszenia doskonale znają problemy, z którymi borykają się te osoby. W naturalny sposób trudności, przed którymi stają nasze dzieci i uczniowie są dla nas szczególnie ważne.

Misją Stowarzyszenia „Sucurs” jest wspieranie rodzin uczniów niepełnosprawnych w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju ich dzieci. Czynimy starania, aby dzieci i młodzież uczęszczająca do SOSW nr 3 zapewnić możliwie jak najlepsze warunki do nauki, pracy i wszechstronnego rozwoju.

Na terenie placówki organizujemy różne okolicznościowe kiermasze i kwesty. Równie często dzięki pomocy przyjaciół i wolontariuszy, prezentujemy rękodzielnicze prace naszych podopiecznych szerszemu gronu odbiorców, goszcząc w pobliskich parafiach.

Przez cały okres swej działalności poszukujemy darczyńców i ofiarodawców, którzy pomagają nam w realizacji zamierzonych celów. Pozyskane fundusze pozwoliły nam na pomoc w organizowaniu wyjazdów wakacyjnych i wycieczek, zajęć edukacyjno - wychowawczych i konkursów oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, a cała jego działalność opiera się na dobrowolnej i charytatywnej pracy wszystkich jego członków. Realizowane działania i projekty to z jednej strony odpowiadanie na konkretne potrzeby naszych podopiecznych, a z drugiej kreatywność i wrażliwość członków Stowarzyszenia.