Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Warsztat Terapii Zajęciowej

Uczestnikami warsztatu są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, ze wskazaniem uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarty w orzeczeniu.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa dla 30 uczestników.

Zespół terapeutyczny tworzą: kierownik, psycholog, terapeuci zajęciowi w tym doradca zawodowy, specjalista kinezyterapii i muzykoterapii.

Główną ideą warsztatu jest przygotowanie podopiecznych do życia w  środowisku, zaopatrzenie ich w umiejętności niezbędne w życiu codziennym, takie jak: 

 • poprawne komunikowanie się
 • zaradność społeczna
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • podniesienie sprawności psychofizycznej
 • wyposażenie uczestników w kompetencje prozawodowe

 W pracowniach terapeutycznych uczestnicy pracują wykorzystując techniki metody zajęciowej zdobywając różne umiejętności manualne, ucząc się współpracy w grupie, jak również wykonywania czynności życia codziennego, w tym: przygotowanie prostych posiłków, prac porządkowych i innych.
W ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej warsztat prowadzi także inne formy terapii, takie jak:

 • imprezy integracyjne
 • wyjścia do instytucji pożytku
 • publicznego
 • udział w zawodach sportowych, konkursach, wystawach, kiermaszach oraz Targach Rehabilitacyjnych

Uczestnictwo w zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest dla podopiecznych szansą na podejmowanie nowych ról społecznych i kształtowania różnych umiejętności w sprzyjających ku temu warunkach. Dbamy o to, by skutecznie pokazywać uczestnikom rzeczywistą perspektywę dorosłego życia w przyjaznej atmosferze, która powoduje wzrost poczucia własnej wartości i przydatności społecznej.

Zajęcia prowadzone są w 6 pracowniach terapeutycznych:

 • plastyczna
 • stolarska
 • krawiecka
 • rękodzieła
 • zaradności społecznej i reedukacji
 • tkacka

Warsztat posiada 30 uczestników, wymiana uczestników następuje jeden na jeden. Okres pobytu uczestnika w WTZ jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników takich jak:

 • zachowanie wobec innych
 • postawy i motywacji do wykonywania poleceń, zadań, pracy
 • zaangażowanie i aktywność własna
 • ilości podań nowych kandydatów do WTZ na następny rok