Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Szkoły

SZKOŁA  PODSTAWOWA SPECJALNA NR 177

 • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, a także mogą korzystać z wielu kół zainteresowań.

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 

SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 3

 • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem

Szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami, do podejmowania czynności  w następujących dziedzinach:

 • prace ogrodnicze
 • prace biurowo - komputerowe
 • gospodarstwo domowe
 • rękodzielnictwo

Uczniowie mogą korzystać z wielu kół zainteresowań.