Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Zajęcia

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (...) oraz odpowiednio do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniamy organizację różnych form zajęć rewalidacji indywidualnej (patrz menu boczne).