Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) to prawidłowe współdziałanie naszych zmysłów, które umożliwia nam wykonanie wszystkich codziennych czynności. Aby wykonać złożone czynności, musimy najpierw prawidłowo odbierać wrażenia pochodzące z zewnątrz i z naszego ciała, odpowiednio je klasyfikować, porządkować i łączyć ze sobą. Procesy odbierania, klasyfikowania, porządkowania i łączenia wrażeń zmysłowych, zachodzą w dużej mierze poza naszą świadomością. Odpowiada za nie nasz układ nerwowy, to znaczy te jego części, których pracy nie jesteśmy świadomi, odczuwamy natomiast jej efekty. Efekty prawidłowej integracji wrażeń przedsionkowych i czuciowych osiągane podczas terapii:

  • Prawidłowe wzorce ruchowe
  • Koordynacja obu stron ciała
  • Prawidłowa koordynacja oko - ręka
  • Właściwe planowanie motoryczne
  • Odpowiedni poziom aktywności
  • Znajomość schematu ciała
  • Prawidłowa lateralizacja
  • Rozwój mowy
  • Prawidłowa koncentracja uwagi
  • Stabilność emocjonalna

Terapia Integracji Sensorycznej bazuje na odpowiednio dobranej stymulacji tych zmysłów i jest dla dziecka przyjemnością. Otoczenie terapeutyczne jest wyposażone w różnorodny sprzęt taki jak: zjeżdżalnie platformy do huśtania, liny do wspinania.

Dla dziecka terapia jest zabawą i może taką wydawać się dorosłym, ale jest to jednocześnie ciężka praca, bo pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty dziecko jest w stanie osiągnąć sukces, który prawdopodobnie byłby niemożliwy w całkowicie spontanicznej zabawie.