Internat:
Działalność internatu jest nastawiona przede wszystkim na kształtowanie i rozwijanie niezależności w zakresie podstawowej samoobsługi, rozwijanie umiejętności społecznych związanych z uczestnictwem w grupie, odwoływanie się do tradycji i rozwijanie obrzędowości. Ważnym elementem jest również rozwijanie autonomii naszych wychowanków poprzez włączanie do podejmowania decyzji ich dotyczących. Podopieczni internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Rozwijanie zainteresowań naszych wychowanków jest możliwe m.in. poprzez udział w wycieczkach organizowanych przez koło turystyczne, zajęcia z wykorzystaniem komputera, udział w zajęciach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy (UKS Tkacka) oraz Drużynę Nieprzetartego Szlaku ZHP. Wychowankowie i absolwenci naszego Ośrodka aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, również w ramach Olimpiad Specjalnych. Szczególnymi osiągnięciami mogą pochwalić się piłkarze, którzy odnieśli wiele zwycięstw w turniejach krajowych i międzynarodowych. Wielkim sukcesem było zdobycie złotego medalu na VI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Warszawa '98. Od wielu lat organizujemy wypoczynek letni dla dużej grupy naszych wychowanków, również w formie turnusów rehabilitacyjnych. Dla wielu z nich jest to jedyna okazja do wyjazdu poza swoje miejsce zamieszkania.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom