Kadra:
 • Dyrektor - mgr Władysław Adam Woźniak
 • Zastępca dyrektora - mgr Marzenna Mospinek
 • Kierownik internatu - mgr Izabela Michalska
 • Psycholog - mgr Barbara Kaczmarek
 • Pedagog - mgr Małgorzata Kantorska
 • Biblioteka - mgr Janusz Gajdka
 • Pielęgniarka - Anna Maryniak
 • Sekretariat - Jolanta Sibera - Komorowska
Wychowawcy i nauczyciele Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177
 • mgr Marzenna Mospinek (biofeedback i rewalidacja pedagogiczna)
 • mgr Małgorzata Banasiak (orientacja przestrzenna)
 • mgr Monika Lauk
 • mgr Anna Nowak
 • mgr Grażyna Taranek
 • mgr Joanna Woch
 • mgr Wiesława Woźniak
 • mgr Anna Wróbel
 • mgr Małgorzata Cirkot (rewalidacja ruchowa, integracja sensoryczna)
 • mgr Liliana Ćwietkowska
 • mgr Piotr Felchner(rewalidacja ruchowa)
 • mgr Magdalena Kamińska (rewalidacja ruchowa ,integracja sensoryczna)
 • mgr Jolanta Kosińska (rewalidacja logopedyczna, biofeedback)
 • mgr Iwona Majchrzak(rewalidacja pedagogiczna)
 • mgr Anna Marcinkiewicz
 • mgr Aleksandra Samochin
 • mgr Sylwia Syska (rewalidacja ruchowa)
 • mgr Witold Szczepaniak
 • mgr Mirosława Szczepanik (rewalidacja logopedyczna)
 • mgr Magdalena Walczak(rewalidacja pedagogiczna,język migowy)
 • mgr Katarzyna Krysiak
Wychowawcy i nauczyciele Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 65:
 • mgr Agnieszka Brzezińska-Jabłońska (rewalidacja pedagogiczna)
 • mgr Dorota Kaczorowska
 • mgr Wioletta Jankowska (rewalidacja logopedyczna)
 • mgr Tadeusz Kierbiedź
 • mgr Marta Kociołek
 • mgr Lidia Sukiennik
Wychowawcy i nauczyciele Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3:
 • mgr Monika Ciesielczyk
 • mgr Małgorzata Czarnecka
 • mgr Elżbieta Firek (język migowy)
 • mgr Jarosław Filipiak
 • mgr Grażyna Graczyk ((biofeedback i rewalidacja pedagogiczna)
 • mgr Bożena Gryzło
 • mgr Bogumiła Kopczyńska
 • mgr Paweł Milczarek
 • mgr Anna Pietrzak
 • mgr Agnieszka Przybył-Peła
 • mgr Izabela Świętosławska
 • mgr Joanna Wierzejska
 • mgr Tadeusz Wojciechowski
 • mgr Tomasz Wólczyński
 • mgr Anetta Filipiak
Wychowawcy Internatu:
 • mgr Jakub Bednarek
 • mgr Michał Ciesielczyk
 • mgr Małgorzata Karasińska
 • mgr Anna Kaźmierczak
 • mgr Izabela Ostalak
 • mgr Ewa Pilaszek
 • mgr Andrzej Pajdak
 • mgr Radosław Peła
 • mgr Barbara Papiewska-Wujek
 • mgr Izabella Rodziewicz
 • mgr Ewa Skatulska
 • mgr Monika Warsicka-Undas
 • mgr Małgorzata Wawrzkiewicz-Plichta
 • mgr Włodzimierz Wojciechowski
 • mgr Katarzyna Wojtczak
 • mgr Anna Wyderka
 • mgr Małgorzata Zamana
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom