Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:
Terminy organizujące pracę szkoły w roku szk. 2018/2019
 • zimowa przerwa świąteczna: 28 XII 2018 r.- 31 XII 2018 r.
 • koniec I półrocza: 25 I 2019r.
 • ferie zimowe: 11 II - 24 II 2019r.
 • wiosenna przerwa świąteczna: 18 IV - 23 IV 2018r.
 • zakończenie zajęć dyd.-wych. : 21 VI 2019 r.
 • ferie letnie : 22 VI - 31 VIII 2019r.
 • dodatkowe dni wolne od zaj. dyd.-wych.: 2 XI 2018r.; 29 - 30 IV 2019 r., 2 V 2019 r.
 • rekolekcje: IV 2019 r.
Zebrania z rodzicami:
ogólne - 7 IX 2018 r.
klasowe - 14 IX 2018 r., 18 I 2019 r., 7 VI 2019 r.
konsultacje - XI 2018 r., V 2019 r.

Kalendarz uroczystości:
W naszym Ośrodku cyklicznie organizujemy następujące imprezy: Święto Edukacji (X), Andrzejki (XI), Mikołajki (XII), Potyczki Sportowe (XII), Wigilia (XII), Bal karnawałowy (I), Konkurs zaradnościowy (X), Dzień MATP (III), Konkurs wielkanocny (IV), Przegląd teatralny- Jordaniana (IV), Święto Ośrodka (V),Konkurs wiedzy o Polsce ( XI), Konkurs logopedyczny ( III), Konkurs matematyczny (V), Dzień Dziecka ( VI), Festyn rodzinny (VI), sprawdzian wiedzy i umiejętności klas przysposabiających do pracy (VI).
Terminy plenarnych zebrań Rady Pedagogicznej:
 • przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 • po zakończeniu półrocza,
 • na zakończenie roku szkolnego,
 • inne plenarne - w miarę potrzeb i konieczności,
 • rady o charakterze szkoleniowym zgodnie z harmonogramem doskonalenia.
Zakładane terminy: 13 IX 2018 r., 8 X 2018 r., 27 XI 2018 r., 23 I 2019 r., 14 III 2019 r., 25 IV 2019 r., 28 V 2019r., 12 VI 2019r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom