Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 65
Do szkoły uczęszczją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 21 lat. W klasie uczy się od 6 do 8 dzieci.
Uczniowie po zakończeniu nauki szkolnej mogą być przyjęci do szkoły przysposabiającej do pracy.

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty:
  • Funkcjonowanie w środowisku.
  • Plastyka.
  • Muzyka z rytmiką.
  • Technika.
  • Wychowanie fizyczne.
  • Religia.
Uczniowie po zakończeniu nauki szkolnej mogą być przyjęci do szkoły przysposabiającej do pracy, w której poznają następujące moduły: ogrodnictwo, prace biurowe, gospodarstwo domowe.
Realizowane są również zajęcia specjalistyczne. Tutaj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom