Historia:
25 września 1963 roku z inicjatywy TPD powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Do lutego 1964 roku zarejestrowano w nim 152 dzieci upośledzonych umysłowo. Ich rodzice podjęli starania o utworzenie szkoły. 14 kwietnia 1964 roku utworzono Szkołę Podstawową Specjalną nr 177 wraz z pierwszym w Polsce Państwowym Zakładem Wychowawczym nr 7, który rozpoczął działalność z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 1964/1965. W skład PZW nr 7 wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 oraz internat, który dawał możliwość pobierania nauki i zapewniał pełną opiekę dzieciom spoza Łodzi oraz wychowankom z trudną sytuacją rodzinną. Do 1970 roku PZW nr 7 mieścił się przy ulicy Wólczańskiej 51, następnie placówkę przeniesiono do obecnej siedziby przy ulicy Tkackiej 34/36. W 1984 roku placówce nadano nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3.
Więcej o historii Ośrodka w artykule Tutaj
Patron:
dr Henryk Jordan (1842-1907):
Lekarz (ginekolog i położnik), pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, twórca kierunku wychowawczego zwanego ruchem jordanowskim. Profesor medycyny UJ, poseł. Popularyzator gier sportowych i sportu wśród młodzieży. Postulował obowiązkowe wprowadzenie gimnastyki do szkół. W 1888 zaczął organizować w Krakowie Park Miejski (obecnie Park Jordana) - pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie publiczny ogród gier i zabaw dla młodzieży (otwarty w 1889).
Więcej o Patronie Ośrodka w artykule Tutaj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom