Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3

Oferta edukacyjna dotyczy przysposobienia do pracy w wybranych czynnościach np. prac ogrodniczych, prac biurowo - komputerowych, gospodarstwa domowego i rękodzielnictwa.
Realizowane są również zajęcia wychowanie do życia w rodzinie.
Czas trwania nauki w szkole to 3 lata.
Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty:
  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • Przysposobienie do pracy
  • Wychowanie Fizyczne
  • Religia
  • Zajęcia rozwijające kreatywność
  • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Realizowane są również zajęcia specjalistyczne. Tutaj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom