Oferta edukacyjna:
Proces edukacyjny w Ośrodku koncentruje się na szerokim usprawnianiu i stymulowaniu rozwoju uczniów, przygotowując ich w miarę indywidualnych predyspozycji i możliwości do funkcjonowania w społeczeństwie.
Cele osiągane są przez uczestnictwo uczniów w:
 • zajęciach lekcyjnych,
 • zajęciach rewalidacji indywidualnej,
 • zajęciach w kołach zainteresowań,
 • zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych w formie indywidualnej,
 • nauczaniu indywidualnym.
Rewalidacja indywidualna obejmuje:
 1. Gimnastyka korekcyjna,
 2. Rewalidacja ruchowa,
 3. Rewalidacja logopedyczna,
 4. Rewalidacja orientacji przestrzennej,
 5. Rewalidacja pedagogiczna,
 6. Rewalidacja komunikacji
 7. Integracja sensoryczna
 8. Biofeedback
W naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia w ramach kół zainteresowań:
 • koło muzyczno-taneczne Violinki
 • Teatr Młodego Aktora
 • koło języka migowego
 • koło ceramiczne
 • szkolny Klub Europejski
 • koło komputerowe
 • szkolne koło "Pogwarek"
 • koło wiedzy o Polsce
 • koło"Muzykoterapia"
 • koło logopedyczne "Chcę ładnie mówić"
 • koło plastyczne
w ramach organizacji młodzieżowych:
 • Szkolne Koło Caritas.
 • Szkolne Koło PTTK.
 • 2 ŁDH NS
w ramach Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych:
 • sekcja MATP
 • sekcja piłki nożnej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom