Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177
Do szkoły uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 15 lat.
W klasie uczy się od 6 do 8 dzieci, a w klasach w których znajdują się dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością od 4 do 6 dzieci
W ramach Szkoły Podstawowej funkcjonują również zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zespoły mogą liczą od 2 - 4 uczniów. Uczniowie uczęszczają do zespołów do 25 roku życia.

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty:

  • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
  • Zajęcia rozwijające kreatywność
  • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
  • Wychowanie Fizyczne
  • Religia
Realizowane są również zajęcia specjalistyczne. Tutaj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom