Warsztat Terapii Zajęciowej:
Od 1993 roku przy Ośrodku działają Warsztaty Terapii Zajęciowej. Są przeznaczone dla absolwentów szkół specjalnych, którzy nie mają możliwości podjęcia pracy zawodowej. Instruktorzy w WTZ prowadzą terapię zajęciową obejmującą m.in. różne formy zajęć plastycznych, tkactwo, obróbkę drewna oraz gospodarstwo domowe. Prowadzone są również zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym. Podopiecznym udzielana jest pomoc w zakresie logopedii i kinezyterapii.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr H. Jordana "Jordanówka" w Łodzi ul. Tkacka 34/36.
eRcom