Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Internat

Działalność internatu nastawiona jest przed wszystkim na kształtowanie i rozwijanie niezależności wychowanków w zakresie podstawowej samoobsługi, rozwijania umiejętności społecznych oraz odwoływanie się do tradycji i obrzędowości. Ważnym elementem jest rozwijanie autonomii wychowanków poprzez włączanie ich do podejmowania decyzji ich dotyczących.

Internat prowadzi swoją działalność w formie grup wychowawczych i zapewnia całodobową opiekę uczniom wszystkich typów szkół funkcjonujących w naszym Ośrodku. Wychowankowie przebywają w internacie w okresie nauki szkolnej od  godziny 7.00 w poniedziałek do 17.00 w piątek. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją ośrodka, pozostanie wychowanka w internacie w dni wolne od nauki szkolnej.

Wychowankowie podzieleni są grupy wychowawcze. Każdą z grup opiekują się wychowawcy mający doświadczenie oraz bardzo dobry kontakt z dziećmi. Każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji świetlicę i sypialnie. Do dyspozycji wychowawców jest także znajdująca się na terenie internatu sala sportowa oraz sala komputerowa. Wszystkie realizowane zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań mieszkańców internatu. Czynny wypoczynek po zajęciach pozwala na regenerację sił fizycznych i psychicznych.

Pobyt w internacie jest bezpłatny, pobierana jest jedynie opłata za wyżywienie.