KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

 

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice.
 
W dniu 1 września br. ( środa ) rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne nie będzie wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego. Zapraszamy uczniów od godz. 9.00 bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych na pierwsze spotkanie z wychowawcami klas. Od godz. 10.45 będą się już odbywać zajęcia zgodnie z planem.
Do internatu przyjmujemy dzieci dopiero od środy.
Prosimy rodziców/opiekunów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych w placówce w okresie trwania pandemii.

 

Harmonogram zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021

W dniu 25.06.2021 r.

 

godz.9.00:                                                                                                         

Zespól klasowy 4 - mgr. Pietrzak Anna s. 122                                                 

Zespól klasowy 7C - mgr.Ciesielczyk Monika s.25

Zespól klasowy 8B - mgr.Banasiak Małgorzata s. 124

Zespół klasowy 1PB - mgr. Mospinek Marzenna s. 117

godz. 10.00:

Zespół klasowy 2PA - mgr.Filipiak Jarosław s. 24

Zespół klasowy 2PB- mgr.Jankowska Wioletta s. 105

Zespół klasowy 8A - mgr.Kociołek Marta s. 27   

Zespół klasowy 3PB - mgr.Gryzło Bożena s. 3

Zespół klasowy 5 - mgr.Felchner Piotr s. 23

godz.11.00:

Zespól klasowy 7A - mgr.Graczyk Grażyna s. 123

Zespół klasowy 3PA - mgr.Wólczyński Tomasz s. 234

Zespół klasowy 1PA - mgr.Świętosławska Izabela s. 129

Zespół klasowy 3PC - mgr.Wierzejska Joanna s. 5

godz.12.00:

Zespół klasowy 3 - mgr.Brzezińska – Jabłońska Agnieszka s.122

Zespół klasowy 2PC - mgr.Lauk Monika s.22

Zespół klasowy 7B - mgr.Syska Sylwia s. 27

 

 

 

Oto link do karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, można pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do siedziby SOSW NR 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36, wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
 
 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w związku z dużym zainteresowaniem informujemy, iż szczepienie dzieci (od 12 lat) jest również możliwe w pozostałych Punktach Szczepień Powszechnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów od 12 roku życia wraz z rodzicami i opiekunami na szczepienie przeciw COVID-19. Szczepionki dostępne są „od ręki” i dzięki skróceniu czasu szczepienia II dawką cały cykl szczepień można zakończyć jeszcze przed wakacjami!

Zapraszamy do kontaktu z Miejskimi Punktami Szczepień:

 

1. Punkt Szczepień Powszechnych w Sport Arenie przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi prowadzony przez Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 501 490 365. Więcej informacji: www.centrumrydygiera.pl

 

2. Punkt Szczepień Powszechnych w Hali Sportowej ul. Ks. Skorupki 21 prowadzony przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 666 703 539; 666 703 540 Więcej informacji: https://jonscher.pl/punkt-szczepien-powszechnych

 

3. Punkt szczepień powszechnych w Bionanopark ul. Dubois 114/116

Prosimy o kontakt pod nr tel. 42 280 76 83 Więcej informacji: http://bionanopark.pl/szczepienia/

.


                                                                                                                                                                                                                                                        

 


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 im. Dr Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi jest placówką z tradycjami i doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,  z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz autyzmem.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze
 • Interna

Przy Ośrodku działa również Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Do Ośrodka przyjmujemy uczniów z Łodzi jak i spoza miasta.

Każdego dnia prowadzimy zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne. Nauczyciele pracujący w Ośrodku na co dzień wspierają uczniów i ich opiekunów w działalności dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Głównym celem codziennej pracy jest przygotowanie uczniów (na miarę ich możliwości) do samodzielnego funkcjonowania, a w wielu przypadkach do możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Celem nadrzędnym podejmowanych działań w naszej placówce jest jak najlepsze przygotowanie podopiecznych do życia w społeczeństwie, rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja a także w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 •  mógł porozumiewać się z najbliższym otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie lub pozawerbalnie;
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie sprawczości;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej społeczności.

Praca edukacyjna w naszej placówce opiera się na założeniach:

 • nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z uczniem, jako warunek efektywnej pracy oraz jako warunek dobrego startu ucznia z niepełnosprawnością  intelektualną.

 • diagnoza umiejętności i wiadomości dziecka podstawą opracowania indywidualnego programu edukacyjnego dla każdego ucznia.

 • wczesne podjęcie oddziaływań rehabilitacyjnych szansą na optymalizację rozwoju ucznia.

 • sprawność ruchowa, rozwój umysłowy i dojrzałość społeczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną może ulegać poprawie w wyniku oddziaływań uwzględniających czynniki indywidualne i społeczne.

Oddziaływanie edukacyjne to długotrwały proces kształcenia wymagający częstego powtarzania, podsumowywania, systematyzowania wiadomości oraz kształtowania i doskonalenia oraz ćwiczenia nabytych umiejętności.
Nawet niewielkie postępy ucznia wzmacniane są pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

W czasie realizacji zajęć z uczniem, nauczyciel przestrzega zasad ortodydaktyki: gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą, dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości, potrzeb oraz warunków środowiskowych (indywidualizacja wymagań), aktywności  i świadomego udziału dziecka w procesie nauczania – uczenia się, wszechstronnej poglądowości i przykładu, zintegrowania oddziaływań (współdziałanie specjalistów), trwałości osiągnięć, umiejętności korzystania z nich i dalsze ich doskonalenie.

Każdy uczeń posiada swoiste uzdolnienia i braki, własne tempo i rytm rozwoju, swoiste uzdolnienia i ograniczenia. Na swój sposób rozwija się i ma osiągnięcia.

Nie można przewidywać czy nawet oczekiwać konkretnych osiągnięć w określonym czasie (np. 1 półrocze). Można jedynie określać kierunki, w jakich uczeń będzie się rozwijać, starać się wspierać go na tej drodze i podążać za nim aktywnie.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów i terapeutów, systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkoła dostosowana jest do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Pomimo usytuowania  w centrum miasta szkoła  otoczona jest ciszą i zielenią.

Organ prowadzący: Miasto Łódź

Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kuratorium Oświaty w Łodzi