KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

 

Szanowni Państwo Rodzice / Opiekunowie

W związku z tym, iż nasz Ośrodek pracuje nadal w trybie stacjonarnym i część uczniów samodzielnie dojeżdża do szkoły a wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące przemieszczania się niepełnoletnich osób do 16 roku życia, pragnę uspokoić – uczniowie mogą samodzielnie przemieszczać się poza domem o ile udają się do szkoły. Traktuje o tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1871) w § 1 pkt 14, który brzmi:

„ W § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;

3) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania." ”

W związku z powyższym proszę uczniów samodzielnie dojeżdżających do Ośrodka o zgłoszenie się do mnie w celu otrzymania odpowiedniego zaświadczenia, że nasza placówka pracuje w trybie stacjonarnym.

 

Władysław Adam Woźniak

dyrektor SOSW Nr

 


 Dyrektor SOSW Nr3 w Łodzi informuje, że zgodnie z najnowszymi przepisami, placówka od

19 października br. prowadzi normalną działalność w formie stacjonarnej dla wszystkich uczniów obu szkół a także wychowanków internatu. Przypominamy o przestrzeganiu ustalonych zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii. 

Dyrektor SOSW Nr3

Władysław Adam Woźniak


 

Zebrania z rodzicami :

Ogólne: 10 IX 2021 r.,

Klasowe: 10 IX 2021 r., 14 I 2022 r., 10 VI 2022 r.

Konsultacje: po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą zespołu.