Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Neurologopedia/Logopedia

Głównym celem na zajęciach rewalidacji mowy jest wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się w zakresie mowy czynnej i biernej u uczniów z zaburzeniami mowy, wadami wymowy i wadami mowy. Nad wadami wymowy pracuje logopeda. Zaburzeniami mowy i wadami mowy zajmuje się neurologopeda i surdologopeda , dostosowując terapię do możliwości percepcyjnych i koncentracji słuchowej uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zarówno na tle neurologicznym, jak również słabosłyszących, słabowidzących, czy niesłyszących i niewidomych. Końcowy efekt terapii to nabycie przez ucznia kompetencji językowych w zakresach: komunikacyjnym, poznawczym i gramatycznym w najpełniejszy sposób na miarę jego możliwości.

Podczas w/w zajęć uczeń nabywa lub doskonali umiejętności w zakresie:

 • artykulacji
 • oddychania-fonacji
 • mówienia - wydłużania wypowiedz
 • pisania
 • czytania
 • komunikacji społecznej

Opanowanie w/w umiejętności pozwoli uczniowi:

 • być bardziej samodzielnym w życiu codziennym,
 • wyrażać potrzeby , emocje, myśli, oraz przekazywać informacje o zdarzeniach z wykorzystaniem mowy werbalnej, migowej, pisma, lub AAC,
 • porozumiewać się z rówieśnikami i dorosłymi - nawiązywać z nimi relacje,
 • bezkonfliktowo i skutecznie rozwiązywać problemy,
 • uczestniczyć w pełniejszy sposób w życiu publicznym, językowe i zainteresowania,
 • ukształtować prawidłową ocenę własnej osoby.
 • poszerzać kompetencje