Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Neurologopedia/Logopedia

Głównym celem na zajęciach rewalidacji mowy jest wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się w zakresie mowy czynnej i biernej u uczniów z zaburzeniami mowy, wadami wymowy i wadami mowy. Nad wadami wymowy pracuje logopeda. Zaburzeniami mowy i wadami mowy zajmuje się neurologopeda i surdologopeda , dostosowując terapię do możliwości percepcyjnych i koncentracji słuchowej uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zarówno na tle neurologicznym, jak również słabosłyszących, słabowidzących, czy niesłyszących i niewidomych. Końcowy efekt terapii to nabycie przez ucznia kompetencji językowych w zakresach: komunikacyjnym, poznawczym i gramatycznym w najpełniejszy sposób na miarę jego możliwości.

Podczas w/w zajęć uczeń nabywa lub doskonali umiejętności w zakresie:

 • artykulacji
 • oddychania-fonacji
 • mówienia - wydłużania wypowiedz
 • pisania
 • czytania
 • komunikacji społecznej

Opanowanie w/w umiejętności pozwoli uczniowi:

 • być bardziej samodzielnym w życiu codziennym,
 • wyrażać potrzeby , emocje, myśli, oraz przekazywać informacje o zdarzeniach z wykorzystaniem mowy werbalnej, migowej, pisma, lub AAC,
 • porozumiewać się z rówieśnikami i dorosłymi - nawiązywać z nimi relacje,
 • bezkonfliktowo i skutecznie rozwiązywać problemy,
 • uczestniczyć w pełniejszy sposób w życiu publicznym, językowe i zainteresowania,
 • ukształtować prawidłową ocenę własnej osoby.
 • poszerzać kompetencje