Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PROCEDURY COVID - 19

 

Organizacja pracy w SOSW Nr 3 w Łodzi  od 1 września 2020 r.

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Organizacja zajęć od 1.09.2020 r. (2).pdf

 

 

 

Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Łodzi

z dnia 21. 05. 2020 r.

w sprawie wdrożenia procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Na podstawie art. 40 ust. 5 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 6. 1.(D.U. poz. 493)

§1.

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z powolnym uruchamianiem szkół i przedszkoli zarządzam wprowadzenie Procedur bezpieczeństwa w SOSW Nr 3 w Łodzi w czasie epidemii SARS-COV – 2

§2.

Procedury są wdrażane od 21. 05. 2020 r stopniowo. Uruchomienie poszczególnych zajęć zależy od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi.

§3.

Procedury zostaną umieszczone na stronie szkoły, tak, aby mogli się z nimi zapoznać rodzice uczniów.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Łódź, 21. 05.2020 r.

Dyrektor SOSW Nr 3 w Łodzi

Władysław Adam Woźniak

Poniżej przedstawiamy Państwu procedury obowiązujące w naszej placówce w czasie pandemii.

Procedury dla nauczycieli realizujących zajęcia ZRWI w domu ucznia:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Procedura 2 (1).docx

Procedury przyjęcia i odbioru uczniów obowiązujące podczas zajęć w placówce:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Procedura 2 (2).docx

Procedury utrzymania czystości podczas zajęć:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Procedura 3.docx

Procedury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Procedura 4.docx

DO POBRANIA

Ankieta wstępnej kwalifikacji:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/newses/352/content//ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf

Oświadczenie rodzica/opiekuna:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/newses/352/content//ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf

Wykaz środków dezynfekcyjnych

/uploads/5e84cf4e5ccb0/newses/352/content//ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf