Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Komunikacja alternatywna

Głównym celem prowadzenia zajęć w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej jest budowanie systemu komunikacji językowej użytkownika AAC. Wykorzystując zasoby Pracowni Komunikacji Alternatywnej AAC - logopedzi,nauczyciele i pracownicy w naszej placówce we współpracy z rodziną, umożliwiają wdrożenie systemu u ucznia z ograniczeniem lub brakiem mowy. Końcowym efektem pracy jest opanowanie przez naszego ucznia umiejętności porozumiewania się w najpełniejszy dla niego sposób.

Podczas zajęć budujących system komunikacji językowej uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania pojęć : " ja", "ty",
 • naśladownictwa,
 • komunikacji intencjonalnej "zauważ mnie",
 • pojawienia się lub polepszenia się kontaktu wzrokowego - wspólnego pola uwagi,
 • używania, różnicowania gestu " Pokaż co chcesz",
 • wyrażania próśb i żądań " Tu i teraz",
 • celowego wskazywania wzrokiem,
 • zwracania uwagi na otaczający świat,
 • koncentracji uwagi na bodźcu i rozwijaniu percepcji wzrokowej,
 • zapamiętywania i wyrabiania pamięci wzrokowo - ruchowej,
 • powiększania zasobu pojęć,
 • naśladowania wokalizacji i poprawy mówienia,

Opanowanie w/w umiejętności pozwoli uczniowi:

 • inicjować komunikację,
 • powiększyć zasób słownictwa, symboli,
 • przekazywać informacje, wyrażać potrzeby, emocje, myśli,
 • lepiej rozumieć mowę,
 • zadawać pytania i odpowiadać na nie, używać zwrotów konwersacyjnych,
 • być bardziej samodzielnym, dokonywać wyborów,
 • skutecznie i bezkonfliktowo rozwiązywać problemy,
 • uczestniczyć w życiu publicznym,
 • zwiększyć własną samoocenę, osiągając poczucie:
 • " Porozumiewam się, choć nie mówię ,lub:  bo umiem mówić!"