Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Komunikacja alternatywna

Głównym celem prowadzenia zajęć w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej jest budowanie systemu komunikacji językowej użytkownika AAC. Wykorzystując zasoby Pracowni Komunikacji Alternatywnej AAC - logopedzi,nauczyciele i pracownicy w naszej placówce we współpracy z rodziną, umożliwiają wdrożenie systemu u ucznia z ograniczeniem lub brakiem mowy. Końcowym efektem pracy jest opanowanie przez naszego ucznia umiejętności porozumiewania się w najpełniejszy dla niego sposób.

Podczas zajęć budujących system komunikacji językowej uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania pojęć : " ja", "ty",
 • naśladownictwa,
 • komunikacji intencjonalnej "zauważ mnie",
 • pojawienia się lub polepszenia się kontaktu wzrokowego - wspólnego pola uwagi,
 • używania, różnicowania gestu " Pokaż co chcesz",
 • wyrażania próśb i żądań " Tu i teraz",
 • celowego wskazywania wzrokiem,
 • zwracania uwagi na otaczający świat,
 • koncentracji uwagi na bodźcu i rozwijaniu percepcji wzrokowej,
 • zapamiętywania i wyrabiania pamięci wzrokowo - ruchowej,
 • powiększania zasobu pojęć,
 • naśladowania wokalizacji i poprawy mówienia,

Opanowanie w/w umiejętności pozwoli uczniowi:

 • inicjować komunikację,
 • powiększyć zasób słownictwa, symboli,
 • przekazywać informacje, wyrażać potrzeby, emocje, myśli,
 • lepiej rozumieć mowę,
 • zadawać pytania i odpowiadać na nie, używać zwrotów konwersacyjnych,
 • być bardziej samodzielnym, dokonywać wyborów,
 • skutecznie i bezkonfliktowo rozwiązywać problemy,
 • uczestniczyć w życiu publicznym,
 • zwiększyć własną samoocenę, osiągając poczucie:
 • " Porozumiewam się, choć nie mówię ,lub:  bo umiem mówić!"