Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców należy wpłacać na następujący numer rachunku bankowego:

48 1020 3352 0000 1802 0011 1252.