Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 im. Dr Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi jest placówką edukacyjną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wielorakimi sprzężeniami (ruchowymi, słuchowymi, wzrokowymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju pod postacią autyzmu) 
Organem prowadzącym jest Miasto Łódź 

Nadzór pedagogiczny sprawuje: Kuratorium Oświaty w Łodzi 

W skład Ośrodka wchodzą: 

Oddział przedszkolny 

  • Przyjmujemy dzieci od 3 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i z wielorakimi sprzężeniami (ruchowymi, słuchowymi, wzrokowymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju pod postacią autyzmu) 

Szkoła Podstawowa z Zespołami Rewalidacyjno – Wychowawczymi 

  • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 
  • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z wielorakimi sprzężeniami (ruchowymi, słuchowymi, wzrokowymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju pod postacią autyzmu) 
  • Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze: 

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, oraz wielorakimi sprzężeniami (ruchowymi, słuchowymi, wzrokowymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju pod postacią autyzmu) 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

  • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym 
  • zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z wielorakimi sprzężeniami (ruchowymi, słuchowymi, wzrokowymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju pod postacią autyzmu) 

Szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami, do podejmowania czynności w następujących dziedzinach: 

  • prace ogrodnicze 
  • prace biurowo - komputerowe 
  • gospodarstwo domowe 
  • rękodzielnictwo 

W ramach zajęć szkolnych uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacji indywidualnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, a także mogą korzystać z wielu kół zainteresowań. 

Świetlica półinternatu 

W dniach nauki szkolnej funkcjonuje świetlica działająca od godziny 7.00 do 17.00. 

Internat 

Internat prowadzi swoją działalność w formie grup wychowawczych i zapewnia całodobową opiekę uczniom wszystkich typów szkół funkcjonujących w naszym Ośrodku. Wychowankowie przebywają w internacie w okresie nauki szkolnej od  godziny 7.00 w poniedziałek do 17.00 w piątek. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją ośrodka, pozostanie wychowanka w internacie w dni wolne od nauki szkolnej. 

Przy Ośrodku działa również Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) 

Do Warsztatu Terapii Zajęciowej przyjmowani są absolwenci szkół ponadpodstawowych, w zależności od dostępności miejsc. 

Dane kontaktowe 

Adres: 

90-156 Łódź 
ul.Tkacka 34/36 

Telefon: 42 678-93-23, 678-99-96 
Fax: 42 678-13-72 

E-mail: kontakt@sosw3.elodz.edu.pl 

Про нас

Спеціальна школа та навчальний центр № "Jordanówka" доктора Генрика Йордана в Лодзі – навчальний заклад для дітей та підлітків з помірними, важкими та глибокими інтелектуальними вадами та множинними зв’язками (моторними, слуховими, зоровими та з розладами загального розвитку у формі аутизму)
Головною владою є місто Лодзь

Педагогічний нагляд здійснюють: Управління освіти в Лодзі

Центр складається з:

Дошкільне відділення

Приймаються діти від 3 років з розумовою недостатністю середнього та важкого ступеня та множинними зв’язками (моторними, слуховими, зоровими та з комплексними порушеннями розвитку у вигляді аутизму)

Початкова школа з повторними та навчальними командами

навчально-терапевтичні бригади для дітей з помірною та важкою інтелектуальною недостатністю
навчально-терапевтичні команди для дітей з інтелектуальною недостатністю середнього та важкого ступеня та множинними зв’язками (моторними, слуховими, зоровими та з первазивними порушеннями розвитку у формі аутизму)
Реабілітаційно-виховні бригади:

для дітей з глибокою інтелектуальною недостатністю та множинними зв'язками (руховими, слуховими, зоровими та з комплексними порушеннями розвитку у вигляді аутизму)

Школа готується до роботи

навчально-терапевтичні бригади для дітей з інтелектуальною недостатністю легкого, середнього та важкого ступеня
навчально-терапевтичні команди для дітей з інтелектуальною недостатністю легкого, середнього та важкого ступеня та множинними зв’язками (моторними, слуховими, зоровими та з порушеннями цілісного розвитку у формі аутизму)

Навчальна школа готує студентів, відповідно до їхніх індивідуальних здібностей, до діяльності в наступних сферах:

садові роботи

офісна та комп'ютерна робота
побутові
рукоділля

У рамках шкільних заходів учні беруть участь в індивідуальних переатестаційних заняттях відповідно до рекомендацій, що містяться в постанові психолого-педагогічного диспансеру, а також можуть використовувати різноманітні інтереси.

Напівінтимна кімната відпочинку

У навчальні дні з 7.00 до 17.00 працює загальна кімната.

Школа-інтернат

Школа-інтернат функціонує у формі виховних груп і забезпечує цілодобове перебування учнів усіх типів шкіл, що працюють у нашому Центрі. Учні перебувають в інтернаті в навчальний час з 7.00 понеділка до 17.00 п'ятниці. У виняткових випадках можливе, за попередньою домовленістю з керівництвом центру, перебування в інтернаті у вільні від навчання дні.

У Центрі також працює майстерня ерготерапії (WTZ).

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів приймаються до ЕРЦ в залежності від наявності місць.

Контактні дані

Адреса:

90-156 Лодзь
вулиця Ткацька 34/36

Телефон: 42 678-93-23, 678-99-96
Факс: 42 678-13-72

Електронна адреса: kontakt@sosw3.elodz.edu.pl