Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana