Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań

KOŁO MUZYCZNO - TANECZNE VIOLINKI

05-03-2019
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Koło muzyczno - taneczne "Violinki" prowadzą Wiesława Woźniak i Mirosława Szczepanik. Nadrzędne cele to: rozwijanie wrażliwości i aktywności muzycznej kształtowanie emocjonaln (...)

KOŁO MUZYCZNO - TEATRALNE

05-03-2019
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Nauczycielki prowadzące koło stawiają na rozwijanie wrażliwości i aktywności muzycznej uczniów, wykształcając w nich emocjonalny stosunek do muzyki i tańca. Uczestnicy zdoby (...)

SEKCJA MATP

04-03-2019
Jest to program rehabilitacyjno - treningowy , w którym realizowany w naszym ośrodku, w którym uczestniczą uczniowie:- niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębsz (...)

KOŁO AAC - KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

01-03-2019
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Koło AAC zostało utworzone w SOSW nr 3 w Łodzi we wrześniu 2018 r. dla uczniów z bardzo ograniczonym lub brakiem mowy, którzy porozumiewają się za pomocą alternatywny (...)

KOŁO LOGOPEDYCZNE "CHCĘ ŁADNIE MÓWIĆ"

01-03-2019
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Koło logopedyczne prowadzone jest w Ośrodku od 2007 roku. Powstało z myślą o uczniach z oligofazją, z trudnościami w komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi z powodu zaburzeń (...)

KOŁO PLASTYCZNE

01-03-2019
Celem działania kola plastycznego jest zaspokajane potrzeby aktywności i twórczego działania oraz rozwijania zdolności manualnych uczniów. Na zajęciach mają oni możli (...)

SZKOLNE KOŁO CARITAS

01-03-2019
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Szkolne Koło "Caritas" działa w Ośrodku od 2006 roku. Opiekunem jest Wiesława Woźniak. Celem koła jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na pomoc osobom potrzebującym, włączanie ich (...)