Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Orientacja przestrzenna

Głównym celem w zakresie orientacji przestrzennej jest uzyskanie samodzielności w poruszaniu się i radzeniu w czynnościach życia codziennego przez osobę niewidomą i słabowidzącą. Na lekcjach orientacji przestrzennej uczeń zdobywa umiejętności w zakresie:

 • orientacji w przestrzeni
 • orientacji w terenie
 • orientacji w schemacie własnego ciała
 • kształtowania pojęć przestrzennych
 • kompensacji funkcji zmysłów

Opanowanie w/w umiejętności pozwoli uczniowi:

 • być zaradnym w życiu codziennym
 • przestrzegać ogólnych norm współżycia społecznego
 • ukształtować prawidłowy stosunek do własnej osoby
 • zwiększyć poczucie własnej wartości
 • okazywać emocje
 • wyrażać swoje potrzeby
 • zachować prawo do swojej inności