Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
im. dr. Henryka Jordana

Teatr

Teatr Młodego Aktora został powołany do życia w 2009 roku. Aktorami teatru zostali uczniowie klas młodszych. Nauczycielki kas młodszych postanowiły rozwinąć dusze artystyczne swoich uczniów i wprowadzić ich w tajniki pracy na scenie, nauczyć odgrywania i wchodzenia w role, wyrażać emocje, rozwijać własną kreatywność, dać możliwość otworzenia się uczniom zamkniętym i wyizolowanym.

Teatr Młodego Aktora występuje na różnych konkursach, przedstawieniach, festiwalach. Odnosi sukcesy na terenie Łodzi, województwa jak i kraju. Obecnie aktorami są wszyscy chętni uczniowie SOSW nr 3. Każdego roku odkrywane są nowe GWIAZDY w zespole. Zajęcia odbywają się w ramach KOŁA TEATRALNEGO.

Nauczycieliki prowadzące Teatr Młodego Aktora od 2012 roku organizują także Przegląd Teatralny "JORDANIANA" skierowany do artystów z umiarkowaną ub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, gdyż dla takiej grupy zainteresowanych aktywnością artystyczną nie było miejsca na terenie Łodzi jak i województwa. Podczas tych spotkań uczniowie warsztatów terapii zajęciowej mają okazję zaprezentować swoje dokonania artystyczne. Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem grup teatralnych z całego województwa łódzkiego.