Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kategoria: Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań

Koło muzyczno - taneczne "Violinki" prowadzą Wiesława Woźniak i Mirosława Szczepanik. Nadrzędne cele to: rozwijanie wrażliwości i aktywności muzycznej kształtowanie emocjonalnego stosunku do muzyki i tańca opanowanie zasad działania grupowego i synchronizacji ruchów zdobywanie umiejętności muzy...

Nauczycielki prowadzące koło stawiają na rozwijanie wrażliwości i aktywności muzycznej uczniów, wykształcając w nich emocjonalny stosunek do muzyki i tańca. Uczestnicy zdobywają umiejętności  muzykowania na instrumentach perkusyjnych, poznają zabawy muzyczno-ruchowe, opanowują zasady współdziałania w...

SEKCJA MATP

04.03.2019
SEKCJA MATP

SEKCJA MATP

04.03.2019

Jest to program rehabilitacyjno - treningowy , w którym realizowany w naszym ośrodku, w którym uczestniczą uczniowie: - niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębszym i głębokim, - nie mogący uczestniczyć w treningach i zawodach sportowych z powodu współistniejących z niepełnosprawnością intelek...

Koło AAC zostało utworzone w SOSW nr 3 w Łodzi we wrześniu 2018 r. dla uczniów z bardzo ograniczonym lub brakiem mowy, którzy porozumiewają się za pomocą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Są to uczniowie nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną, ale współistniejącymi sprzężony...

Koło logopedyczne prowadzone jest w Ośrodku od 2007 roku. Powstało z myślą o uczniach z oligofazją, z trudnościami w komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi z powodu zaburzeń mowy, wad wymowy. Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Jolantę Kosińską - Wajcht - neurologopedę, surdologopedę (z uczniami z niepełnospr...

Szkolne Koło "Caritas" działa w Ośrodku od 2006 roku. Opiekunem jest Wiesława Woźniak. Celem koła jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na pomoc osobom potrzebującym, włączanie ich w miarę możliwości w akcje prowadzone przez Łódzką "Caritas". Co roku na terenie na terenie Ośrodka wolontariusze rozprowadzają ś...

KOŁO PLASTYCZNE

Celem działania kola plastycznego jest zaspokajane potrzeby aktywności i twórczego działania oraz rozwijania zdolności manualnych uczniów. Na zajęciach mają oni możliwość poznawania i wypróbowywania wielu technik plastycznych. Ponadto doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowani...