Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PROGRAM PFRON

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW PEŁNOLETNICH - 18 - 25 LAT

 

PFRON uruchomił Program dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

  1. dotyczy on tylko uczniów pełnoletnich (18 - 25 lat)
  2. należy wypełnić wniosek - można pobrać go ze strony PFRON - formularz wniosku o dofinansowanie w ramach MODUŁU III
  3. rodzice, którzy nie mogą wydrukować wniosku, proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy, z prośbą o wydrukowanie wniosku. Wniosek będzie do odebrania w portierni Ośrodka
  4. do wniosku należy załączyć dokumenty podane poniżej
  5. miejsce składania wniosku informacja poniżej
  6. w rubryce nazwa placówki proszę wpisać: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, Łódź 90 -156, ul. Tkacka 34/36
  7. wnioskowany okres przyznania świadczenia proszę zaznaczyć 3 miesiące
  8. rodzice uczniów zamieszkujących w innych gminach niż Łódź, proszeni są o kontakt z Powiatowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie lub z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z zapytaniem, czy ich gmina przystąpiła do realizacji Programu

 

Wnioski można składać osobiście do urny umieszczonej na parterze siedziby MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102A, listownie na adres 90-012 Łódź ul. Kilińskiego 102/102A z dopiskiem moduł III lub za pośrednictwem platformy SOW.

Do wniosku o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III należy załączyć:
1. kopię lub skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia dziecka, dokumenty
potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego;
3. w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie
dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego.

W odpowiedzi na resztę pytań może pomóc lektura tej strony, serdecznie polecam:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/juz-dzis-mozesz-zlozyc-wniosek-na-dofinansowanie-kosztow-zwiazanych-z-zapewnieniem-opieki-w-warunkach-domowych/index.html