Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PROGRAM PFRON

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW PEŁNOLETNICH - 18 - 25 LAT

 

PFRON uruchomił Program dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa.

  1. dotyczy on tylko uczniów pełnoletnich (18 - 25 lat)
  2. należy wypełnić wniosek - można pobrać go ze strony PFRON - formularz wniosku o dofinansowanie w ramach MODUŁU III
  3. rodzice, którzy nie mogą wydrukować wniosku, proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy, z prośbą o wydrukowanie wniosku. Wniosek będzie do odebrania w portierni Ośrodka
  4. do wniosku należy załączyć dokumenty podane poniżej
  5. miejsce składania wniosku informacja poniżej
  6. w rubryce nazwa placówki proszę wpisać: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, Łódź 90 -156, ul. Tkacka 34/36
  7. wnioskowany okres przyznania świadczenia proszę zaznaczyć 3 miesiące
  8. rodzice uczniów zamieszkujących w innych gminach niż Łódź, proszeni są o kontakt z Powiatowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie lub z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z zapytaniem, czy ich gmina przystąpiła do realizacji Programu

 

Wnioski można składać osobiście do urny umieszczonej na parterze siedziby MOPS w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102A, listownie na adres 90-012 Łódź ul. Kilińskiego 102/102A z dopiskiem moduł III lub za pośrednictwem platformy SOW.

Do wniosku o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III należy załączyć:
1. kopię lub skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2. w przypadku osób niepełnoletnich akt urodzenia dziecka, dokumenty
potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego;
3. w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie
dokumenty potwierdzające ustanowienie opiekuna prawnego.

W odpowiedzi na resztę pytań może pomóc lektura tej strony, serdecznie polecam:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/juz-dzis-mozesz-zlozyc-wniosek-na-dofinansowanie-kosztow-zwiazanych-z-zapewnieniem-opieki-w-warunkach-domowych/index.html