Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zarządzenie 16/2020

Zarządzenie Nr 16/2020

 

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020 r. poz.1166 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z wystąpieniem w placówce zdarzenia mogącego zagrozić zdrowiu uczniów ( potwierdzony przypadek koronawirusa u pracownika ) zarządzam zawieszenie stacjonarnej działalności placówki w okresie 7–13 października 2020 roku.

W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą organizowane za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele – wychowawcy klas ustalą z wszystkimi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie ( oraz ewentualnie z wychowawcami internatu) sposób komunikowania się z uczniami i ich rodzinami oraz zakres treści kształcenia zgodny z IPET poszczególnych uczniów.

Nauczyciele prowadzą w tym okresie indywidualne dzienniki pracy wg wzoru stosowanego w poprzednim okresie zdalnego nauczania.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią dyżury w placówce, przeprowadzając min. dezynfekcje pomieszczeń oraz pomocy dydaktycznych.

 

 

Łódź, 6 października 2020 r.

Władysław Adam Woźniak

Dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3

w Łodzi