Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zarządzenie 6/2020 - COVID -19, PROCEDURY

Zarządzenie nr 6/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Łodzi

z dnia 21. 05. 2020 r.

w sprawie wdrożenia procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Na podstawie art. 40 ust. 5 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 6. 1.(D.U. poz. 493)

§1.

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z powolnym uruchamianiem szkół i przedszkoli zarządzam wprowadzenie Procedur bezpieczeństwa w SOSW Nr 3 w Łodzi w czasie epidemii SARS-COV – 2

§2.

Procedury są wdrażane od 21. 05. 2020 r stopniowo. Uruchomienie poszczególnych zajęć zależy od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi.

§3.

Procedury zostaną umieszczone na stronie szkoły, tak, aby mogli się z nimi zapoznać rodzice uczniów.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Łódź, 21. 05.2020 r.

Dyrektor SOSW Nr 3 w Łodzi

Władysław Adam Woźniak

Procedury dla nauczycieli realizujących zajęcia ZRWI w domu ucznia:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Procedura 2 (1).docx

Procedury przyjęcia i odbioru uczniów obowiązujące podczas zajęć w placówce:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Procedura 2 (2).docx

Procedury utrzymania czystości podczas zajęć:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Procedura 3.docx

Procedury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/pages/63/content//Procedura 4.docx

Ankieta wstępnej kwalifikacji:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/newses/352/content//ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf

Oświadczenie rodzica/opiekuna:

/uploads/5e84cf4e5ccb0/newses/352/content//ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf

Wykaz środków dezynfekcyjnych

/uploads/5e84cf4e5ccb0/newses/352/content//ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf